Старт Компютърс ООД изпълнява застрахователни услуги към Застрахователна компания Дженерали България Холдинг EАД.

 

Тя е част от Generali PPF Holding B.V., който оперира в 10 страни в Централна и Източна Европа. Generali PPF Holding B.V. е регистриран в Амстердам, Холандия, като основният организационен център на холдинга е ситуиран в Прага, Чехия. Generali PPF Holding B.V. представлява джойнт-венчър с участие на Assicurazioni Generali S.p.A. (51% дял) и PPF Group (49%).

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане, Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания, Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД - компания за здравно осигуряване.

Дженерали Застраховане АД е създадена през 1991 г. (като ЗК Орел АД) и е първата лицензирана компания – с решение № 1 от 26. 03. 1998 г. на Националния съвет по застраховане. Компанията е ключов играч на българския пазар повече от 21 години, предлагащ оптимален спектър от продукти и услуги, разработвани според еволюиращите изисквания на клиентите и нуждите на застрахователния пазар. С присъединяването си към световната Група Generali през 2006г., Дженерали Застраховане АД отгърна нова страница в тактическото си развитие, като вече предоставя застрахователни услуги с най-високо европейско качество. Продуктовият портфейл на Компанията е съставен за и се поддържа както от собствени директни продажби, така и чрез индивидуални външни партньори и опитни брокери.

Продуктови линии:

 • Имуществено застраховане (вкл. всички имуществени рискове, прекъсване на дейността и авария на машини)
 • Автомобилно застраховане
 • Инженерно застраховане
 • Застраховки на отговорности
 • Морско застраховане
 • Злополука & Помощ при пътуване
 • Селскостопанско застраховане
 • Пакетни полици

 

Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД е дружество основано през 1999 г.

Компанията предлага следните Здравноосигурителни пакети:

 • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване
 • Извънболнична медицинска помощ
 • Болнична медицинска помощ
 • Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ
 • Възстановяване на разходи
 • Стоматологична помощ

Компанията разполага също и със модерен собствен Медико-дентален център, находящ се в самия център на София, където клиентите могат да се възползват от следнитеуслуги:

 • Медицинска консултация и координация
 • Амбулаторни услуги и домашни посещения
 • Стационар и Служба по трудова медицина
 • Висококвалифициран екип от медицински експерти, снабдени с модерно медицинско оборудване
 • Капацитет за високоспециализирани прегледи, вкл. клинична и микробиологична лаборатория
 • Физиотерапевтични и рехабилитационни услуги

 

 

Застрахователни компании

За да предоставим услуги от най-високо качество, ние осигуряваме на клиентите си възможността да избират най-добрите продукти на водещите застрахователи в Р. България.

 За изчисляване на цената на желаната от Вас застраховка, моля пишете ни на ел. Поща info@start-computers.com или се обадете на посочените телефони.

За допълнителна информация и/или при проблем се свържете със СТАРТ КОМПЮТЪРС ООД на тел. 032/575452 или 0886286571,