Моляпрочетете Общите условия за покупко-продажба през www.start-computers.com и правейки  поръчка през  сайта  се считаче сте запознат с тяхприемате ги и се задължавате да ги спазвате.

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия www.start-computers.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът start-computers.com, е интернет магазинпредоставящ информациявъзможност за онлайн поръчка

закупуване и доставка на продуктите предлагани от (Фирмaта OпeрaтoрСтарт Компютърс Сервиз ЕООД със ЕИК: 205430043, със Седалище и Адрес на управление грПловдивул. "Победа" 56А тел.: 032 575 452 и 0886 286 571.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за праватаограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта

Всеки потребителработещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането мус изключение на линка сочещ към тези общи условия.
Фирмaта Oпeрaтoр си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко времекато публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията.

Изискване за регистрация на клиент:
Всяко физическо или юридическо лицекоето възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговиятрябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма,

намираща се на този адрескато по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
1. Придобива потребителско име и паролас които се идентифицира в магазина за електронна търговия.
2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на сайта за електронна търговия.
3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стокипредлагани от тозикакто и да отказва изпълнението им по надлежният ред.
Фирмaта Oпeрaтoр си запазва правото да отказва достъпда прекратява регистрация на клиентда премахва или редактира съдържаниеили да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
Ако бъде отказана поръчкато ще бъде без разход за Клиента.

Условия за поръчка и покупка:
1. При оформянето на покупката от клиента се изисква:
Да посочи валидни имеадрес за доставкателефон за контакт и e-mail. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешнаневярна или неточна информация не обвързва Фирмата Оператор със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърди поръчка". Чрез натискане на бутона "Потвърди поръчкатаПотребителят изразява съгласието си за направената поръчка 

и да потвърждава всички детайли по нея както и изразява съгласието си с настоящите Общи условияЧрез натискането на бутона "Потвърди поръчкатаПотребителят извършва действие

което представлява волеизявлениеобвързващо го със силата на договор него потребителят и Фирмaта Oпeрaтoрсъответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на 

Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
2. Поръчаната стока се доставя с куриерска фирма на посочения от Вас адрес

Доставката се извършва до 72 часа (3 работни днина посоченият адрес при условиече адресът е актуалена поръчката е потвърдена и платенаЗа доставки на едро до населени места срокът за доставка е 

до работни днипри условие че адресът е актуалена поръчката е потвърдена и платена.Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.
Всички поръчки получени в петък следобядсъбота и неделя или по време на официални празницисе обработват в първия работен ден след това.

Когато направите поръчка за закупуване на продукти от магазина за електронна търговия автоматично щеполучите e-mail, и/или телефонно обаждане потвърждаващи успешното й оформяне,и детайлите на поръчката..
Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
3. След обработване на поръчката от служител на Фирмaта OпeрaтoрКлиентът получава по e-mail съобщение за изпратената поръчкакоето съдържа окончателните детайли на праткатакато вид и брой на изпратените артикулицена на доставка и обща сума за плащане

При възможност получава и номер на товарителницакойто му осигурява възможност за проследяване на пратката. (Статус на поръчката Изпратена)
4. Потребителят се ангажираче комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информациятапредавана на хартиен носител или устно по телефона.
5. Когато всички продукти от поръчката са налични на складпоръчката се обработва от служител на Фирмaта Oпeрaтoр БЕЗ да се свързва с клиента по телефон

Детайлите по направената поръчка може да проверите на e-mail или през профила Ви в сайта.

Цена и плащане:
Цените на стоките са в български лева с включен ДДСПлащането на стоките се извършва в български леваУказаната цена е за брой в лева с начислено ДДСЦената на продукта не включва цена за доставка.
Дължимата от клиента сума за доставка на стоката се показва преди окончателното оформяне на поръчката.
Определена част от артикулите са на складно информация за точното количество от даден артикул не се публикува.
Когато обработваме Вашата поръчкание ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.
Плащането може да бъде извършено с наложен платеж при доставкатапо банков път или на място в офиса на фирмата.При плащане по банков път доставката ще бъде извършена след получаването на сумата 

по банковата сметка на Фирмaта Oпeрaтoр посочена в e-mail, който получавате при успешно направена поръчка.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
На oснoвaничл. 50 ЗЗПКупувачкойто има качеството Потребител по смисъла на ЗЗПима право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причинабез да дължи обезщетение 

или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходис изключение на разходитепредвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен сроксчитано от датата наприемане на стоките от потребителя или от трето лицеразлично от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка

които се доставят отделносчитано от дататана която потребителят или трето лицеразлично от превозвача и посочено от потребителяприемане на последната стока;
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случайче задължително е изпълнено следното условиеОригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.чда не е нарушена целостта на поставените 

върху опаковката защитни стикериПри връщане на продукта с куриерска услуга да бъде опакована с подходяща допълнителна опаковка с цел запазване на добрия търговски вид и целостта на продукта

Потребителя носи отговорност съгласно чл.55 ал.4 от ЗЗП при неизпълнение на това условие.
За да упражните правото си на отказтрябва да ни уведомите (за Вашето имегеографски адрес и ако имате такивателефонен номерфакс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора 

с недвусмислено заявление (например писмоизпратено по пощатафакс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или 

друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможностние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща, или посочен телефон съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договорае достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Действие на отказаАко се откажете от настоящия договорние ще Ви възстановим всички плащаниякоито сме получили от Васвключително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи

свързани с избран от Вас начин на доставкаразличен от най-евтиния стандартен начин на доставкапредлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от дататана която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договорЩе извършим възстановяванетокато използваме същото платежно средствоизползвано от Вас 

при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателстваче сте изпратили обратно стоките към адреса ни грПловдивулПобеда №56АОчакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деняв който сте ни информирали за отказа си от настоящия договорВие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките

До момента на предаването на стоката от потребителя на 

Фирмaта Oпeрaтoррискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До
Старт Компютърс Сервиз ЕООД

гр.ПловдивулПобеда №56А,
email: sales@start-computers.com:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказвамеот сключения от мен/нас*
договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
.........................................................................................
– Поръчано на*/Получено на* .............................................................
– Име на потребителя/ите ................................................................
– Адрес на потребителя/ите ..............................................................
– Подпис на потребителя/ите .............................................................
(само в случайче настоящият формуляр е на хартия)
– Дата ...................................

Ненужното се зачертава.

РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случайче констатира явни недостатъцилипсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документинезабавно да информира лицето извършващо доставкатаАко не направи товавещта се смята за одобренакато потребителят 

губи правото по късно да претендираче стоката му е доставена с явни недостатъцилипсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документиРекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската 

им гаранцияЗа повече информация прочете страницата с Общите Гаранционни условия разположена на сайта.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограничениятаописани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
2. Предоставената информация е предмет на авторско право на Фирмaта OпeрaтoрЗареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случайче не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО 

и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копиратразпространяват или ползват текстовекартиниобрази или части от уебсайтабез изрично разрешение на Фирмaта OпeрaтoрНеразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на Фирмaта OпeрaтoрПотребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на Фирмaта Oпeрaтoрили да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).
3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действиякоито нарушават общо установени правила на общуване и комуникацияда извършват злоумишлени действияразпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лицаНямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материалиснимки или други материаличужд обект на авторско правосхемизнакове и др., обект на чужда интелектуална собственостпризиви за насилствена промяна на гражданския и обществен реднеправомерно придобита информация или такавакоято накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ
Фирмaта Oпeрaтoр не носи отговорност за:
1. Възможни инцидентни пропускисвързани с актуалността на информациятакоято поддържа в уебсайтане носи отговорност за последицитев т.чевентуални вредипородени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайтне носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахиИзложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателствоползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
2. Пълнотатавалидността и същността на информациятасъдържащата се в сайтоветекъм които има препратки (хипервръзки).
3. Евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайтане гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна start-computers.com
4. Внезапно изчерпване на складовите наличности.
5. Неточности в информацията за стокатаподадена от производителя.
6. Забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на Фирмaта Oпeрaтoр.
7. Фирмaта Oпeрaтoр се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Обезщетения

Kлиентът е длъжен да обезщети Старт Компютърс Сервиз ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползивключително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждениянастъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договорнарушение на българското законодателствоприложимите чужди законинастоящите Общи условиядобрите нрави или интернет етиката.
Клиентът е длъжен да обезщети Старт Компютърс Сервиз ЕООД и за всички вредипричинени от трети лицана които е предоставил паролата сипри използването на същата.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на Старт Компютърс Сервиз ЕООД, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви.

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на 

Старт Компютърс Сервиз  ЕООД  и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика зазащита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат свободно обработвани  от Старт Компютърс Сервиз ЕООД

 Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Старт Компютърс Сервиз ЕООД и партньорите й могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, кандидатствате за кредит, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова сметка или др.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура и гаранционна карта е възможно да  Ви бъдат поискани и  допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентните органи.

Защита на личните данни

Старт Компютърс Сервиз ЕООД взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Старт Компютърс Сервиз ЕООД ви гарантира, че съхранява и използва вашите лични данни само за целите на взаимните ни бизнес интереси.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и можеда бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до info@start-computers.com.  С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещениена сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернетбраузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Ние не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на 

запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.