Старт Компютърс Сервиз ЕООД предлага продукти, които са в съответствие както с действащото законодателство, така и с гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, на тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, някои от продуктите може да разполагат и с допълнителна Търговска гаранция. Това ще бъде уточнено в Гаранционната карта, съпровождаща стоката, в която ще присъстват и точните Условия за гаранцията.

Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция СТАРТ КОМПЮТЪРС EOOД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба.

Старт Компютърс Сервиз ЕООД, както и производителите, имат правото да издават гаранционните карти.

Продуктите, които са предадени с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от сервизните мрежи на производителя в рамките на гаранционния период, ако има такъв в страната. Сервизните мрежи, оторизирани от производителя, поемат цялата отговорност за продукта при ползване на гаранция, при посочените от тях условия. Условията за предоставяне на гаранция могат да варират в зависимост от производителя и се определят от търговската политика на всеки производител на национално ниво. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени в оригиналната гаранционна карта. При дефект в гаранционния срок се обърнете за консултация чрез телефоните, посочени в гаранционната карта. Подробностите по решаване на гаранционни казуси се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.

Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба;

Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касов бон) и гаранционна карта;

Сервизният център на Старт Компютърс Сервиз ЕООД обслужва стоките, които са издадени с нейна гаранционна карта. Стоките трябва да са с всички документи за покупка, гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема.

Процедура за прием в сервиза:

Прием в сервиз: Дефектните продукти трябва да бъдат доставени до сервизния център на Старт Компютърс Сервиз ЕООД лично или с куриерска фирма за сметка на Купувача на адрес:гр.Пловдив, ул."Победа" №56А, сервиз Старт Компютърс Сервиз ЕООД.

Изпращането и получаването на стоки за/от ремонт в сервиза с куриерска фирма е за сметка на Купувача !

Установяване на дефект: След получаването на продукта в сервизния център, той се завежда в сервизния център и се диагностицира от нашите специалисти. Извършват се необходимите действия за отстраняване на дефекта.

Изпълнение на гаранцията

Начини за изпълнение на гаранцията могат да бъдат: ремонт на продукта; възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение; частична или цялостна замяна.
Всеки от изброените по-горе случаи трябва да бъде изпълнен в рамките на един календарен месец. Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза. Този период се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника в сервиза.

Връщане на стоката към клиента:

След привеждането на продукта в изправно състояние, той може да бъде получен в сервизът на Старт Компютърс Сервиз ЕООД или да бъде изпратен обратно до адреса по куриер, според желанието на клиента. Възможно е в някои населени места доставката да отнеме повече време, като СТАРТ КОМПЮТЪРС ООД не носи отговорност за това.

В случай, че клиентът получи продукт без гаранционна карта, документ за покупка или друг проблем, той е длъжен да сигнализира на телефони 032 57 54 52, 0886286571 или на имейл адрес: sales@start-computers.com в срок до 24 часа от получаването на стоката.

В случай, че клиентът не уведоми Старт Компютърс Сервиз ЕООД за липсата на гаранционната карта или други документи в този срок, ще се счита, че такива са били предоставени от продавача.

Потребителят е длъжен редовно да актуализира данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото Старт Компютърс Сервиз ЕООД ще ги използва при попълването и издаването на гаранционните карти и други документи. Старт Компютърс Сервиз ЕООД няма да преиздава гаранционни карти, издадени въз основа на грешни или стари данни, които клиентът не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните стоки.

За допълнителна информация и/или при проблем се свържете със Старт Компютърс Сервиз ЕООД на тел. 032/575452 или 0886286571,